Beboermødet blev afhold
i god ro & orden
 
se referatet, regnskab og formandens beretning her
 
 ---------------------------------------------------------
 
Opdaterede nyheder og tiltag om
Corona kan følges her:
 
 
Her er gode råd for at undgå smitte:
 
 
 
 
Velkommen til Beboersiden
 
 
Lejerforum er et websted for beboere i

Upsalagade 1 - 7 og Stockholmsgade 23

Formålet med siden er at indrette en kommuni-

kationsplatform for lejerne, andelshaverne og

beboerrepræsentanterne.

Det er et forum for lejerne, men alle er velkommen

til at bruge siden.

På siden finder du bl.a. referater fra general-

forsamlinger,informationsbreve til lejerne fra

Beboerrepræsentationen,

opslag fra andelsforeningens bestyrelse, LLO-stof,

husorden m.m

Du kan henvende dig til beboerrepræsentanterne

via siden.

Vi håber at alle beboere i huset vil få glæde af siden.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

       

---------------------------------------------------------------------

Lejerforum © 2013 - 2020   opdateret:   2. 10.  2020

 

 

 
 
 
Kviklink:
 
 Oplysning om skraldesortering
       
 
Interessant læsning om affald
       
 
 
Hold varmen i stuen - indstil din radiator rigtig!
       
 
Er du generet af støj (f.eks. larm fra flyv/helikopter om aften/natten) kan du klage