Velkommen til Beboersiden
 
Lejerforum er et websted for beboere i

Upsalagade 1 - 7 og Stockholmsgade 23

Formålet med siden er at indrette en kommuni-

kationsplatform for lejerne, andelshaverne og

beboerrepræsentanterne.

Det er et forum for lejerne, men alle er velkommen

til at bruge siden.

På siden finder du bl.a. referater fra general-

forsamlinger,informationsbreve til lejerne fra

Beboerrepræsentationen,

opslag fra andelsforeningens bestyrelse, LLO-stof,

husorden m.m

Du kan henvende dig til beboerrepræsentanterne

via siden.

Vi håber at alle beboere i huset vil få glæde af siden.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

---------------------------------------------------------------------

Lejerforum © 2013/14/15/16/17   opdateret:   12. 7. 2017

 

 

 
 
Kviklink:

 
Link til Miele, hvor du kan fortage
reserveringer, skift af password osv.
se brugsanvisninger af de
nye maskiner